Tullfrihet bort för drygt 100 varor – påverkar det ditt företag?

Importera & exportera

Publicerad: 25 feb 2019

Från och med 1 januari 2020 försvinner tullfriheten för vissa varor som idag omfattas av tullbefrielser. Vill ditt företag att någon av dessa ska finnas kvar även nästa år? Kontakta då Kommerskollegium för att få hjälp med en ansökan till EU-kommissionen.

Varje år rensar EU-kommissionen upp i systemet med tullbefrielser och tar bort de varor där importen inte är tillräckligt stor för att omfattas av fortsatt tullfrihet. Det innebär att tullfriheten för drygt 100 varor kommer att försvinna från och med 1 januari 2020. Se lista nedan.

Om ditt företag har intresse av att några av dessa tullbefrielser ska finnas kvar även nästa år, kontakta Johanna Weibull på Kommerskollegium senast den 22 mars 2019.

Ditt företag får då hjälp med att ansöka till EU-kommissionen om att förlänga tullfriheten.

Mer information

• Listan borttagen eftersom ansökningstiden har gått ut.
Tullbefrielse under EU:s så kallade tullsuspensionssystem