Tjugofyra handelsdiplom till åtta utvecklingsländer

Publicerad: 12 apr 2019

Tjugofyra personer från åtta länder fick idag diplom för sina insatser i Kommerskollegiums utbildningsprogram Trade Academy. Utbildningen syftar till att förbättra deltagarländernas möjligheter till internationell handel.

– Det är fantastiskt roligt att lämna över diplomen till årets deltagare i Trade Academy. Jag känner en stor energi hos alla de tjugofyra kvinnorna och männen som nu tar med sig fördjupad handelspolitisk kunskap och verktyg för det praktiska arbetet med handelsfrågor till sina hemländer, säger Kommerskollegiums gd Anna Stellinger.

Trade Academy sträcker sig över två terminer och är en del av Kommerskollegiums utvecklingssamarbete. Utbildningen genomförs vid två kurstillfällen, båda förlagda i Stockholm. Däremellan arbetar deltagarna i sina hemländer med en uppgift med stöd av en mentor på Kommerskollegium.

Syftet med Trade Academy är att förbättra de deltagande ländernas möjligheter att bedriva internationell handel, något som kan bidra till tillväxt och minskad fattigdom i landet. Målgruppen är framför allt tjänstemän från offentlig sektor som arbetar med handelspolitiska frågor.
Utbildningen består av teori varvat med olika interaktiva inslag i form av gruppdiskussioner, övningar och rollspel.

– Det är deltagarna som viktigast för programmets framgång. De lär sig lika mycket från varandra som de lär sig från oss och samtidigt lär vi oss oerhört mycket. Trade Academy skapar dessutom ett nätverk som alla förhoppningsvis har nytta av för lång tid framåt, säger Åsa Christiansson och Karolina Zurek, projektledare.

De länder som har varit representerade i 2018/2019 årskull är Bangladesh, Colombia, Ecuador, Kenya, Liberia, Mongoliet, Ukraina och Zambia. Nästa utbildningsomgång startar hösten 2019, och är öppen för deltagare från Bangladesh, Colombia, Ecuador, Etiopien, Kambodja, Laos, Myanmar, Somalia, Vietnam, Belarus och Zambia.

Kontakt

Åsa Christiansson
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 28

Karolina Zurek
08-690 49 59