Sveriges utrikeshandelsstatistik: Tjänstehandeln har ökat starkt i år

Om handel

Brexit

Publicerad: 17 dec 2019

Fram till och med september månad har värdet av den svenska tjänsteexporten ökat med 14 procent och tjänsteimporten med 12 procent, jämfört med samma period föregående år. Under samma tid ökade varuexporten med 7,1 procent och varuimporten med 2,5 procent i värde. Det visar Kommerskollegiums rapport över Sveriges utrikeshandel för de tre första kvartalen i år.

– Den starka ökningen av tjänstehandeln i förhållande till varuhandeln är fortsättningen på en trend som vi har sett under det senaste decenniet. Sedan 2011 har den genomsnittliga ökningstakten i handeln med tjänster varit nästan dubbelt så hög som för varor, konstaterar Hannes Jägerstedt, ekonomisk analytiker.

Tjänstehandeln har utvecklats särskilt starkt under året. Den tjänstekategori som är mest betydelsefull både på export- och importsidan är fortsatt så kallade övriga affärstjänster, som bland annat omfattar management- och FoU-tjänster.

I varuhandelsstatistiken fortsätter det vara stora skillnader mellan värdet och volym.

– Skillnaden mellan värde- och volymutvecklingen beror på prisförändringar på de varor som handlas. Dessa kan se olika ut beroende på vilka varor vi tittar på. Kronans fluktuationer mot andra valutor är en av flera faktorer som påverkar prisförändringarna.

Kommerskollegiums rapport visar en ökning av Sveriges tjänsteexport till Storbritannien.

– Tjänstehandeln till Storbritannien ökade mycket kraftigt, medan Sveriges varuimport därifrån minskade och varuexporten ökade. Sammantaget går det inte att se några negativa effekter av brexit i det här skedet, säger Hannes Jägerstedt.

I rapporten framkommer också att handeln med Kina fortsätter öka. Importen av varor från Kina ökade med 21 procent.

Rapporten

Sveriges utrikeshandel och direktinvesteringar tredje kvartalet 2019

Mer information

För mer information om Sveriges varuhandel med enskilda länder som Storbritannien och Kina använd Kommerskollegiums handelsstatistikblad 

Kontakt

Hannes Jägerstedt
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 69

Camilla Prawitz
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 52