Sveriges bilindustri drabbas hårt om USA inför tilläggstullar

Om handel

Handelskonflikten USA-EU

Publicerad: 05 nov 2019

Svensk bilexport till USA skulle bli 36 procent lägre, om USA:s aviserade höjning av tullar på motorfordon genomförs. Det framgår av en analys som Kommerskollegium idag publicerar. Där redovisas också de ekonomiska konsekvenserna för Tyskland, övriga EU, USA och Japan.

Petter Stålenheim, varför är dessa frågor aktuella just nu?

– President Trump tillkännagav i maj i år att importen av personbilar och bildelar utgör ett säkerhetshot för USA. Han menar att det är viktigt för landets militära förmåga att man har en tillräckligt stor inhemsk produktion. USA:s handelsmyndighet har fått i uppdrag att förhandla med EU och Japan för att komma fram till en lösning. President Trump har aviserat att USA kommer att införa tilläggstullar på 25 procentenheter utöver nuvarande tullar om man inte kan komma överens med EU och Japan om att minska USA:s motorfordonsimport på annat sätt. Myndigheten måste återrapportera hur förhandlingarna har gått senast i mitten av november.

Vad har ni kommit fram till?

– Sveriges bilindustri kommer att drabbas hårt om USA inför extratullar på bilar och bildelar. Svensk bilexport till USA skulle vara 36 procent lägre och den totala svenska bilexporten 2,7 procent lägre än idag om USA inför tilläggstullarna. Även de andra länderna i studien kommer att drabbas i varierande omfattning. Till exempel skulle fordonsexporten från Tyskland och Japan också vara omkring 35 procent lägre med USA:s tilläggstullar.

Hur skulle USA påverkas?

– USA kommer inte att vinna ekonomiskt på att höja tullarna utan är det land som kommer att drabbas hårdast totalt sett. För ekonomin i stort är effekterna visserligen små för alla de berörda länderna men i den mån man kan se effekter är de större för USA:s BNP än för de övriga. Totalt så skulle USA:s import av motorfordon bara minska marginellt, med mindre än 1 procent. Importen skulle istället omfördelas så att USA:s grannländer, Kanada och Mexiko, står för en större andel.

Vilken metod har ni använt?

– Metoden vi har använt är OECD:s Metromodell som är en så kallad allmän jämviktsmodell. Den har utvecklats för analys av framför allt handelsåtgärder. Med hjälp av den har vi jämfört hur ekonomin skulle se ut före och efter de här tullarna har införts. Man simulerar helt enkelt hur ekonomin skulle reagera om tullarna införs.

Vad hoppas ni att rapporten ska bidra till?

– Att den ska utgöra ett underlag för politiska beslutsfattare och företrädare för industrin när det gäller att bättre förstå konsekvenserna av USA:s potentiella biltullar.

Rapporten

Effekter av tilläggstullar på import till USA av motorfordon och fordonskomponenter

Kontakt
Petter Stålenheim
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08–690 48 49