Solvit hjälper när den fria rörligheten inom EU hindras

EU-rätten

Publicerad: 17 apr 2019

Personer, varor, tjänster och kapital ska få röra sig fritt inom EU. Men ibland blir det problem. Förra året hjälpte Solvit Sverige 186 företag och personer som haft svårigheter att verka i ett annat EU-land.

EU-kommissionens nätverk Solvit hjälper företag och privatpersoner som får problem med andra länders myndigheter. Det finns ett Solvitcenter i varje EU-land, samt Norge, Island och Liechtenstein. I Sverige finns det på Kommerskollegium.

Hjälp att reda ut kostnader för vård

Förra året behandlade Solvit Sverige 186 ärenden, vilket är ungefär lika många som året dessförinnan. De flesta ärendena gällde problemen med den fria rörligheten för personer. Ett fall förra året gällde en portugisisk kvinna som hade flyttat till Sverige till sin svenska partner. Hon födde barn här, och därefter fick paret en faktura för vården av barnet.

Andrea Soldan– Eftersom paret inte var gifta blev barnet inte vid födseln automatiskt kopplat till den svenska socialförsäkringen. Det blev det först efter en och en halv månad när utredningen av faderskapet gjorts, berättar Andrea Soldan, jurist vid Solvit.

Solvit kontaktade Försäkringskassan som utfärdade ett intyg om att barnet omfattades av svensk socialförsäkring från födseln. Därmed behövde inte föräldrarna betala barnets vårdkostnader.

Kostnadsfri hjälp både till företag och privatpersoner

Men Solvit hjälper inte bara personer, utan även företag, kostnadsfritt.

– Vi välkomnar företag att anmäla problem som de stöter på i sin verksamhet inom EU till oss. Solvit ingår i ett nätverk med god kunskap om myndigheterna inom hela EU. Tack vare det kan vi ha en dialog med myndigheter när vi bedömer att deras beslut eller krav strider mot den fria rörligheten enligt EU-rätten. Och om vi inte löser problemet har vi förhoppningsvis i istället kunnat hjälpa till att reda ut otydligheter så att företaget vet vad som gäller, säger Andrea Soldan.

Krav på etablering eller ytterligare kontroller kan vara otillåtna

Solvit har till exempel kunnat hjälpa företag där myndigheter ställt krav på etablering, ytterligare kontroller eller tillstånd som företaget redan har i hemlandet.

– En vara som tillverkas eller säljs lagligt i ett EU-land kan vanligen säljas vidare inom  EU, om det inte finns goda skäl att hindra produkten, säger Andrea Soldan.

Läs Solvits årsrapport 2018