Samlad uppdatering för företag – prenumerera på Utrikeshandelsnytt

Importera & exportera

Om handel

Publicerad: 22 nov 2019

Vill du ha koll på det som direkt kan påverka ditt företag? Få veta eller bli påmind om när du kan lämna input inför förhandlingar om frihandelsavtal eller nya regler inom EU som påverkar din möjlighet att exportera och importera varor, tjänster eller flytta personal?

Prenumerera på Utrikeshandelsnytt – Kommerskollegiums nyhetsbrev för företag. I senaste numret handlar det om EU:s frihandelsavtal med Singapore som precis trätt i kraft, samlad handelsstatistik för Sveriges handel med Mercosur och pågående konsultationer där företag har möjlighet att ge synpunkter på handeln med ett visst land.

Prenumerera på Utrikeshandelsnytt