Så skapas balanserade immaterialrättsregler i frihandelsavtal

Importera & exportera

Om handel

Publicerad: 17 maj 2019

Immaterialrätten är viktig för konkurrenskraft, internationell handel och tillväxt. Kommerskollegium visar hur de här kopplingarna ser ut och resonerar om hur EU:s frihandelsavtal kan balansera immaterialrättsskyddet så att det blir bra för både EU-länder och utvecklingsländer. Anna Egardt berättar mer.

Vad handlar utredningen om?

– Utredningen beskriver varför immaterialrätten är en handelsfråga och vilka kopplingar den har till aspekter som är viktiga för ekonomisk utveckling: tillväxt, handel, investeringar och konkurrenskraft, säger Anna Egardt som har genomfört utredningen.

– Dessa kopplingar kan se olika ut beroende på ett lands utvecklingsnivå. Utredningen ger vägledning kring hur man kan förhålla sig till både de exporterande företagens behov av skydd på andra marknader och utvecklingsländers perspektiv, något som blir aktuellt när EU förhandlar bilaterala och regionala frihandelsavtal med andra länder.

Varför har Kommerskollegium gjort utredningen?

– Immaterialrätt som handelsfråga har blivit allt mer aktuell, inte minst beroende på den tekniska och digitala utvecklingen och samt globaliserade handelsmönster.

– Samtidigt sluter EU allt fler frihandelsavtal som innehåller bestämmelser om immaterialrätt, ofta med ett starkare skydd än i Världshandelsorganisationens (WTO) 20 år gamla Trips-avtal. Därför är det relevant att ta ett nytt grepp kring dessa frågor.

– Som myndighet ska Kommerskollegium ta hänsyn till svenska näringslivets intressen, men också utvecklingsländers perspektiv och hållbarhetsfrågor. Ibland kan det finnas motstridiga intressen eller målkonflikter. Då måste vi försöka väga samman dessa intressen och samtidigt peka på eventuella målkonflikter.

Vilka är de viktigaste medskicken från utredningen?

– Vi ser att speciellt patentskydd har en roll i att sprida teknologi internationellt. Patentskydd på andra marknader kan göra företag mer benägna att exportera till och investera på andra marknader, vilket är relevant för till exempel högteknologiska produkter.

– Ett annat viktigt medskick är att länder kan dra nytta av immaterialrättsligt skydd på olika sätt, vilket generellt hänger samman med utvecklingsnivån. Immaterialrättsligt skydd kan attrahera import och investeringar, framför allt till länder över en viss utvecklingsnivå. För dem kan det vara väldigt viktigt att exponeras för ny teknik eller nya idéer. Ta till exempel klimatvänlig teknologi eller ny teknik som kan effektivisera produktionsprocesser.

Vem tror du har störst glädje av att ta del av utredningen och varför?

– Vi tror att främst beslutsfattare som arbetar med immaterialrätt, utvecklingsländer eller hållbarhetsfrågor (inklusive Agenda 2030) kan ha nytta av utredningen. Men den är även relevant för företag och organisationer som arbetar inom de här områdena.


Utredningen

One-size-fits-all? Immaterialrättsregler i frihandelsavtal

Kontakt

Anna Egardt
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08–690 48 68