Så kan ditt företag påverka nya regler för varor och e-tjänster inom EU

EU-rätten

Publicerad: 10 jun 2019

Lämna synpunkter på regler som kan påverka ditt företags möjlighet att sälja varor och e-tjänster i EU. I databasen Tris kan du hålla koll på EU-ländernas förslag till nya produktregler och tala om vad du tycker.

När ett EU-land vill införa nationella regler som gäller varor och e-tjänster (tekniska regler) ska regelförslagen först skickas på remiss inom EU. Det gör det möjligt för andra EU-länder och företag att skicka synpunkter på förslagen till EU-kommissionen, som kan ingripa om reglerna riskerar att skapa otillåtna hinder för handeln.

– Länderna får införa nationella regler för att skydda hälsa, djur, miljö, allmän ordning och säkerhet. Men reglerna får inte vara onödigt långtgående, eftersom det skapar obefogade hinder för företag som vill sälja sina produkter i flera EU-länder, säger Tomas Jonsson, utredare vid Kommerskollegium.

Prenumerera på nya förslag och leta upp befintliga regler

Man kan prenumerera på nya regelförslag från vissa länder eller produktområden, till exempel byggvaror, livsmedel, maskiner, transporter, kemikalier eller e-tjänster i EU-kommissionens databas Tris. Men man kan också leta efter befintliga regler.

– Här finns lagar och föreskrifter från början av 2000-talet, översatta till alla EU-språk. Det kan alltså vara värdefullt för ett företag att söka i Tris när en myndighet hänvisar till krav som företagets produkt behöver leva upp till. Om regeln inte finns i databasen har den kanske inte gått igenom den obligatoriska remissrundan. Något som företaget kan uppmärksamma EU-kommissionen på, för det kan betyda att regeln måste tas bort, säger Tomas Jonsson.

Lämna synpunkter i databasen eller kontakta Kommerskollegium

Företag och andra intressenter kan skicka synpunkter på regelförslag direkt i databasen Tris. Synpunkterna hanteras då av EU-kommissionen. Det går också bra att kontakta oss på Kommerskollegium. Vi arbetar med att förebygga att onödiga handelshinder uppstår, både genom att stötta myndigheter och bevaka företagens intressen.

Mer information

Läs mer om att påverka tekniska föreskrifter
Gå direkt till Tris-databasen för tekniska regler inom EU
Läs vår årsrapport om vilka regler som EU-länderna anmälde 2018