Produktion och handel stöps om i Fjärde industrirevolutionen

Om handel

Publicerad: 10 okt 2019

Världen är på väg in i en mycket snabb teknologisk utveckling där all industri i alla länder kommer att påverkas. Företag kommer att förändra sina produktionsprocesser. I en ny rapport visar Kommerskollegium hur den här utvecklingen kommer att påverka den internationella handeln.

Magnus Rentzhog, du har skrivit rapporten – vad handlar den om?

– Studien handlar om den snabba teknologiutvecklingen som har börjat och hur den kommer att påverka vad, hur och (inte minst) var företag producerar sina produkter. Ändrad produktion betyder i sin tur att handeln ändras – vad vi handlar med och mellan vilka länder handeln sker. Vi ger en översiktlig bild över trender inom produktionen, till exempel datastyrd, utspridd produktion, och hur dessa trender kommer att ändra handeln.

Varför har Kommerskollegium gjort utredningen?

– Utredningen syftar till att visa att vad vi vet om handel kommer att ändras. Vi kan inte säga hur handeln kommer att ändras men den kommer att ändras. Vad vi handlar med kommer att ändras, vilka som deltar i handeln kommer att ändras, var handelsströmmarna går kommer att ändras. Det är viktigt att förstå detta för att kunna utforma en handelspolitik som är anpassa till hur handeln faktiskt ser ut och kommer att utvecklas, snarare än bygga på gamla sanningar.

Vilka är de mest intressanta slutsatserna/medtagen från utredningen?

– Inom handelspolitiken finns en grundfråga: vad handlar ditt land med? Svaret på denna fråga kommer att ändras. Vi kan som sagt inte säga exakt hur och det är inte det viktiga. Det viktiga är att förstå att svaret på frågan kommer att ändras.

Vad hoppas du att utredningen ska bidra till?

– Jag hoppas att de som läser ska förstå att handeln kommer att ändras och att studien bidrar till diskussioner kring hur handelsregelverket behöver ändras för att passa den nya värld vi lever i.

Rapporten

The Fourth Industrial Revolution – Changing trade as we know it (med sammanfattning på svenska)