Påverka förslag på nya tullfria insatsvaror senast 6 december

Importera & exportera

Publicerad: 29 okt 2019

Nu finns en lista över de insatsvaror som från den 1 juli 2020 kan bli tullfria när de importeras till EU. Tillverkar ditt företag någon av varorna på listan? Anser du att tullfriheten kan störa den egna tillverkningen? Kontakta då Kommerskollegium.

Varje halvår godkänner Europeiska rådet nya tullättnader i form av så kallade tullbefrielser (tullsuspensioner) och tullkvoter för ett stort antal insatsvaror som ska importeras till EU. Detta görs på begäran av företag inom EU.

En tullbefrielse innebär att den normala tullen för en vara tas bort under fem år. En förutsättning för en sådan tullättnad är att det inte finns någon tillverkning av en identisk eller liknande vara inom EU eller Turkiet. En tullkvot fungerar på liknande sätt, men gäller en begränsad kvantitet av en vara.

Ta reda på om ditt företag påverkas

Se efter om varan som ditt företag tillverkar finns på listan. Här finns  bland annat insatsvaror inom maskinindustrin, plast- och kemiindustrin samt metallindustrin. Varubeskrivningarna är på engelska.

Listan över varor som kan bli aktuella för tullfrihet från 1 juli 2020 (pdf)

Lämna in en invändning

Producerar ditt företag en vara som finns med på listan? Bedömer du att tullfriheten kan störa ditt företags tillverkning? Då kan du lämna in en invändning, en så kallad opposition, som kan leda till att tullsänkningen inte träder i kraft. Kontakta Johanna Weibull på Kommerskollegium senast den 6 december 2019 för en vidare diskussion.

Ansök om nya tullättnader

Du som importerar råvaror eller andra insatsvaror kan ansöka om nya tullättnader i form av tullbefrielser och tullkvoter. Grundkravet är att varorna inte finns tillgängliga inom EU eller Turkiet. EU-kommissionen behandlar ansökningar under två ansökningsrundor per år. Inför nästkommande runda behöver företag skicka sin ansökan till Kommerskollegium senast den 31 januari 2020.

Mer information om tullbefrielser och tullkvoter

Tullbefrielser (tullsuspension) och tullkvoter
Guide: Möjlighet till tullbesparing för ditt företag – tullbefrielser och tullkvoter