Påverka förslag på nya tullfria insatsvaror senast 24 maj

Importera & exportera

Publicerad: 24 apr 2019

Nu finns en sammanställning över de insatsvaror som från 2020 kan bli tullfria när de importeras till EU. Tillverkar ditt företag någon av varorna på listan? Anser du i så fall att tullfriheten kan störa den egna tillverkningen? Kontakta Kommerskollegium senast 24 maj 2019 för en vidare diskussion.

Varje halvår godkänner Europeiska rådet nya tullättnader i form av så kallade tullsuspensioner och tullkvoter för ett stort antal insatsvaror som ska importeras till EU. Detta görs på begäran av företag inom EU.

En tullsuspension innebär att den normala tullen för en vara tas bort under fem år. En förutsättning för att en sådan tullättnad är att det inte finns någon tillverkning av en identisk eller liknande vara inom EU eller Turkiet. En tullkvot fungerar på liknande sätt, men gäller bara import av en begränsad kvantitet.

Ta reda på om ditt företag påverkas

Producerar ditt företag insatsvaror? Påverkas ditt företag av tullfriheten som föreslås för varorna på listan? Listan omfattar bland annat insatsvaror inom maskinindustrin, plast- och kemiindustrin samt metallindustrin. Varubeskrivningen är på engelska.

Listan över varor som kan bli aktuella för tullfrihet från 1 januari 2020 (pdf)

Lämna in en invändning

Finns din vara eller en liknande vara med på listan? Anser du i så fall att tullfrihet kan störa den egna tillverkningen? Då kan du lämna in en invändning, en så kallad opposition, som kan leda till att tullsänkningen inte träder i kraft. Kontakta Johanna Weibull på Kommerskollegium senast den 24 maj 2019 för en vidare diskussion.

Ansök om tullättnader

Du vet väl att du som importerar råvaror eller andra insatsvaror kan ansöka om nya tullättnader i form av tullsuspension? Grundkravet är att varorna inte finns tillgängliga inom EU eller Turkiet.

Läs mer

Ansök om tullättnader i form av tullsuspension

Mer information om tullsuspensioner och kvoter