Open Trade Gate Sweden får utvidgat uppdrag att underlätta export

Importera & exportera

Publicerad: 25 jul 2019

Kommerskollegium har fått regeringens uppdrag att utvidga Open Trade Gate Sweden’s verksamhet för att ytterligare underlätta export från utvecklingsländer till Sverige och EU. Det beslutade regeringen på torsdagen.

Open Trade Gate Sweden är en del av Kommerskollegium och arbetar sedan 2005 för att underlätta för företag i utvecklingsländer att exportera till Sverige och EU. Genom Open Trade Gate Sweden kan företagen få information om vilka regler som gäller för exporten av varor och tjänster till Sverige och EU. Det sker genom exportseminarier i utvecklingsländer och andra informationsträffar, genom långsiktiga projekt i samarbete med lokala partners eller genom att företagen vänder sig direkt till Open Trade Gate Sweden för individuella svar.

I Open Trade Gate Sweden’s utvidgade verksamhet ska nu även ingå bland annat att bygga nätverk och kontaktverksamhet för att bistå intresserade exportörer och att stödja handelsdelegationer från utvecklingsländer.

Regeringens pressmeddelande

Mer om Open Trade Gate Sweden