Oklart vad som gäller för EU-medborgare i Storbritannien efter utträdet

EU-rätten

Publicerad: 21 jan 2019

Den 29 mars 2019 förväntas Storbritannien lämna EU, något som kommer att påverka den fria rörligheten för personer. Andrea Soldan, EU-rättsjurist vid Kommerskollegium, berättar om de viktigaste frågorna som man behöver tänka på som privatperson.

Den fria rörligheten för personer skulle fortsätta under en övergångsperiod efter det att Storbritannien lämnat EU, fram till den 31 december 2020. Detta enligt ett utträdesavtal mellan EU och Storbritannien. Avtalet röstades dock ner i det brittiska parlamentet den 15 januari. För närvarande är det därför oklart vilka regler som kommer att gälla efter den 29 mars 2019, då Storbritannien förväntas lämna EU.

Vilka olika scenarier finns nu, Andrea Soldan, EU-rättsjurist vid Kommerskollegium?

– Om Storbritannien lämnar EU utan ett avtal om en övergångsperiod, får Storbritannien själv bestämma vilka inreseregler som ska gälla från den 30 mars 2019.

– Om EU och Storbritannien avtalar om övergångsbestämmelser skulle det kunna innebära att nuvarande EU-lagstiftning om fri rörlighet för EU-medborgare kommer att fortsätta att gälla under en period. Därefter bestämmer Storbritannien självt vilka regler som ska gälla. Samma gäller för brittiska medborgare i EU.

– Ett annat scenario är att Storbritannien drar tillbaka sin utträdesansökan. Då kommer det inte ske några förändringar i villkoren för privatpersoner.

Vilka blir de största skillnaderna för personrörligheten efter brexit?

– Den största skillnaden är vad som gäller för EU-medborgare och deras familjemedlemmar som väljer att åka till Storbritannien efter det att Storbritannien lämnat EU utan någon övergångsperiod (30 mars 2019) eller efter en eventuell övergångsperiod. Då gäller inte EU-lagstiftningen längre, utan Storbritanniens nationella regler blir istället gällande. Det innebär att de kan ställa krav på uppehållstillstånd, arbetstillstånd eller visum vid inresa och bosättning.

– Om det blir ett avtalslöst brexit är det svårt att spekulera i vad som gäller om man söker akut vård i Storbritannien efter den 29 mars.  Det europeiska sjukförsäkringskortetet (Ehic) kommer inte att gälla, om det inte finns något avtal om det. Därför rekommenderar jag att man inför en kommande resa kontaktar myndigheterna i Storbritannienför att fråga om man måste skaffa en reseförsäkring istället.

Hur kommer brexit att påverka de EU-medborgare som redan bor och arbetar i Storbritannien?

– Enligt utträdesavtalet skulle dessa medborgare ha samma rättigheter och begränsningar som innan brexit och så länge de väljer att stanna i Storbritannien. Eftersom avtalet röstats ned är det dock oklart vad som kommer att gälla. Men de kan behöva vända sig till berörd brittisk myndighet för att ansöka om uppehållsrätt ("pre-settled" – upp till fem år) eller permanent uppehållsrätt ("settled" – om det gäller minst fem sammanhängande år). Detta görs i Storbritanniens så kallade EU Settlement Scheme.

Hur blir det med britterna som bor och arbetar i Sverige?

– Brittiska medborgare i Sverige kommer att få ett år på sig att söka arbets- eller uppehållstillstånd, till och med den 29 mars 2020, enligt regeringens förslag om ändring i utlänningslagen.

Kan de som jobbar i Storbritannien i dag tvingas att lämna landet?

– Eftersom utträdesavtalet inte har godtagits är det svårt att spekulera i hur reglerna i Storbritannien kommer att se ut efter den 29 mars 2019. Då är det deras nationella regler som gäller och de kan komma att kräva att till exempel arbetstagare ska ansöka om arbetstillstånd för att få stanna i landet.

– De övergångsbestämmelser som fanns i utträdesavtalet slog fast att EU-medborgare som är bosatta och har uppehållsrätt i Storbritannien före den 31 december 2020 skulle få stanna i Storbritannien så länge de vill, och  omfattas av EU-lagstiftningen på villkor att de uppfyller kraven om uppehållsrätt. De måste alltså arbeta, vara egen företagare, studera, vara familjemedlem eller ha tillräckliga tillgångar för att försörja sig själv.

– De EU-medborgare som inte har uppehållsrätt vid ett utträde eller en eventuell övergångsperiods slut, kommer inte längre ha laglig rätt att stanna i Storbritannien. Då är det upp till de brittiska myndigheterna att besluta om de får stanna eller inte.

Kan du ge några tips om vad man bör ha kollat upp innan man flyttar till Storbritannien för ett jobb?

– Om det inte finns ett avtal vid Storbritanniens utträde, den 29 mars 2019, är det deras nationella regler som gäller från det datumet. Då bör man kontakta berörd brittisk myndighet för att få information om eventuella administrativa procedurer som man måste gå igenom innan eller efter inresa till Storbritannien.

Mer information

Kommerskollegiums brexitsidor

Svenska regeringens webbplats om brexit

Respit till brittiska medborgare i Sverige att registrera sig senast 29 mars 2020: PM med förslag till ändring i utlänningslagen, regeringen den 15 januari 2019