Ny guide ska hjälpa företag att göra tullbesparingar

Importera & exportera

Publicerad: 30 sep 2019

Det finns en outnyttjad potential till tullbesparingar för svenska företag. Därför har Kommerskollegium tagit fram en guide som ska hjälpa företag att ansöka om tullbefrielser och kvoter.

Vad innehåller guiden?

– Guiden innehåller information om hur svenska företag kan använda sig av EU:s system för tullbefrielser och tullkvoter för att göra besparingar vid import av insatsvaror. Guiden innehåller även information om vilka tullbesparingar svenska företag gör idag tack vare systemet och hur stora möjligheter det är att en ansökan om ny tullbefrielse och tullkvot beviljas, säger utredare Maria Johem.

Varför har Kommerskollegium tagit fram guiden?

– Vi ser att svenska företag inte använder sig av möjligheten till tullbefrielse eller tullkvot i lika stor utsträckning som företag i andra medlemsstater inom EU. Därför vill vi uppmärksamma företagen på att det finns potential för dem att göra stora tullbesparingar genom systemet. I guiden kan företag ta reda på vilka möjligheter de har att ansöka om tullbefrielser och tullkvoteroch hur det praktiskt går till att ansöka om dem, säger Maria Johem.    

Är det lätt att ansöka om tullbefrielser?

– Ja, det är det. På vår webbplats finns ett ansökningsformulär som företaget fyller i och skickar in till oss på Kommerskollegium om man vill ansöka om en ny tullbefrielse eller tullkvot. Själva processen från ansökan till beslut tar nästan ett år. Det är EU-kommissionen som beslutar om tullbefrielser och tullkvoter. Under 2018  beviljade de cirka 80 procent av de ansökta tullbefrielserna och drygt 50 procent av de ansökta tullkvoterna.

– Om man vill använda en redan befintlig tullbefrielse eller tullkvot så ansöker man direkt i tulldeklarationen som lämnas till Tullverket.

Varför ska företag engagera sig i detta?

– Därför att detta är en möjlighet att kunna importera tullbefriade insatsvaror till sin tillverkning. Det finns alltså pengar att spara genom att använda sig av systemet.

Vilka företag tror ni särskilt skulle kunna ha nytta av guiden?

– Vi tror och hoppas att guiden ska vara en hjälp för de företag som idag inte använder sig av systemet men vill undersöka möjligheten att börja göra det. Vi tror också att guiden kan vara till nytta för företag som redan idag använder systemet eftersom vi visar hur de kan använda systemet som ett komplement till den tullfrihet som de kan få genom frihandelsavtal. Det kan också vara ett sätt för företag som handlar med Storbritannien att få tullbefrielser vid en avtalslös brexit, säger Maria Johem.


Guiden

Möjlighet till tullbesparing för ditt företag – tullbefrielser och tullkvoter