Höjda tullar på amerikanska varor planeras – ge synpunkter senast 31 maj

Importera & exportera

Publicerad: 17 apr 2019

EU har publicerat en lista på amerikanska varor som kan komma att beläggas med höjda tullar när de importeras till EU. USA har tidigare i sin tur publicerat en lista på höjda tullar på EU-varor. Hoten om höjda tullar har sin grund i subventioner till Boeing och Airbus. Företag bjuds nu in att lämna synpunkter på EU:s lista över amerikanska varor senast 31 maj.

EU:s lista på produkter som kan komma att omfattas av motåtgärder

USA:s lista på produkter som kan komma att omfattas av motåtgärder

Bakgrunden till hoten om höjda tullar, både från USA och EU, är två tvister som nyligen har avgjorts i Världshandelsorganisationen WTO. Tvisterna handlar om subventioner till flygplanstillverkarna Boeing respektive Airbus. I avgörandena konstaterar WTO att både USA och EU har lämnat otillåtna subventioner till företagen.

Det faktum att WTO har avgjort tvisterna öppnar för så kallade motåtgärder, ett slags kompensation för skadan som en handelspart har lidit av i det här fallet subventionerna. USA får alltså införa motåtgärder i form av tullar på grund EU:s subventioner till Airbus. Och EU får på samma sätt införa motåtgärder mot USA på grund av subventionerna till Boeing.

Inte säkert att tullarna införs

– USA:s åtgärder kan komma att träda i kraft under sommaren 2019, medan EU:s åtgärder kan införas någon gång under första kvartalet 2020. Men vi vet inte säkert att de här tullarna kommer att införas alls. Frågan kan kanske lösas genom att parterna kommer överens om att avstå från att införa tullarna, säger Björn Strenger vid Kommerskollegium.

USA har tidigare publicerat en lista på olika produkter som kan komma att beläggas med motåtgärder i form av tullar. Som svar på den listan publicerade EU-kommissionen idag en lista på produkter från USA som kan komma att omfattas av motåtgärder i form av tullar.

Påverkas ditt företag av tullarna – lämna synpunkter!

EU-kommissionen bjuder nu in företag att lämna synpunkter på listan med varor som föreslås få höjda tullar. Eventuella kommentarer ska vara kommissionen tillhanda senast den 31 maj 2019 klockan 12.00.

EU:s information om samråd

EU:s pressmeddelande