Handelsmöte Sverige-Saudiarabien – vilka handelshinder bör tas upp?

Importera & exportera

Publicerad: 04 nov 2019

Har ditt företag stött på någon svårighet när ni gjort affärer med Saudiarabien? Det kan till exempel gälla tullhantering, skatter, licenser, krav på lokalt innehåll eller tjänstehandel och investeringar.

I januari 2020 kommer Sverige och Saudiarabien att hålla ett möte på ministernivå för att diskutera problem och underlätta handeln mellan länderna. Kommerskollegium har fått i uppdrag av Utrikesdepartementet att inför mötet sammanställa de problem som svenska företag upplever i handeln med Saudiarabien.

Om ditt företag har stött på någon svårighet när ni gör affärer med eller i Saudiarabien uppskattar vi om ni kan beskriva problemet/problemen tydligt för oss.

Vi vill också gärna ta del av era erfarenheter av den saudiska investeringsmyndighetens (SAGIA) nyinrättade ”one-stop shop”.

Tidsfristen för att lämna synpunkter har gått ut.