Handbok ger konkret vägledning om hållbarhet i handelsavtal

Om handel

Publicerad: 14 aug 2019

Kommerskollegium har tagit fram en handbok med konkreta råd om hur Ecuador kan arbeta med hållbarhet inom ramen för sitt handelsavtal med EU.

– Handboken är tänkt att användas av tjänstemän i Ecuador i deras arbete med att  implementera hållbarhetsfrågorna i handelsavtalet. Vi hoppas att den ska underlätta för deras Handelsministerium att ta en ledande roll i processen, men också bidra till att andra relevanta aktörer, både statliga och privata, förstår sin roll och ges möjlighet att delta och konstruktivt bidra i processen, säger Karolina Zurek, ämnesråd på Kommerskollegium.

I de frihandelsavtal som EU förhandlar fram finns särskilda kapitel som reglerar handel och hållbar utveckling (trade and sustainable development, TSD). Kapitlen bekräftar parternas åtaganden till gemensamma principer för hållbar utveckling, särskilt på arbetsmarknads- och miljöområdena. Här beskrivs också hur parterna ska samarbeta kring hållbarhetsfrågorna.

Hållbarhetskapitlen kräver egna förhållningssätt

Eftersom hållbarhetskapitlen skiljer sig från övriga kapitel i frihandelsavtalen, krävs ett annat förhållningssätt när de ska omsättas i verkligheten. En mängd olika aktörer, både privata och offentliga, behöver involveras. Karolina Zurek har arbetat med implementeringen av hållbarhetskapitel i frihandelsavtal sedan 2016:

– Skrivningarna i hållbarhetskapitlen kan upplevas som ganska abstrakta. Ofta är våra handelspartner mycket intresserade, men har svårt att förstå hur de ska jobba med frågorna i praktiken. Det har inte funnits någon konkret vägledning och därför ville jag konkretisera och förklara med erfarenheter och lärdomar som de kan bygga sitt arbete på, säger Karolina Zurek.

– Samordnings- och deltagandeprocesser som vi i Sverige tar för givna som integrerade delar av förvaltningsprocesser är inte alltid lika väl etablerade i andra länder. Och utan ett sådant samarbete och samråd med intressenter är det mycket svårare att lyckas med TSD-arbetet.

Behovet av en handbok

I utredningen Possible tools for strengthened implementation of sustainable development provisions in EU free trade agreements (FTAs) gav Karolina Zurek förslag på hur hållbar utveckling ytterligare kan förstärkas och bättre genomföras i EU:s frihandelsavtal. Utredningen väckte stort intresse hos EU-kommissionen och EU:s medlemsländer. Kommissionen har redan fört in flera förslag i en åtgärdsplan och en handbok för TSD-implementering var ett av dem.

Att det nu har blivit en handbok för just Ecuador beror på att Kommerskollegium har ett utvecklingssamarbete med landet.

– Det här passar in i vårt samarbete och det blir ett bra tillfälle att testa handboken i verkligheten, säger Karolina Zurek.

Men det är inte bara i Ecuador som det har funnits ett intresse för handboken. Flera av EU:s andra handelspartner, både nyblivna och framtida, vill ta del av den.

– Vi funderar nu på att utveckla Ecuadors handbok till en mer horisontell produkt som skulle fungera för flera parter. Man kan också tänka sig att anpassa den till andra individuella partnerländer, säger Karolina Zurek.

Handboken, som för närvarande finns på engelska och spanska, har utvecklats tillsammans med the Ministry of Production, Foreign Trade, Investment and Fisheries i Ecuador i samarbete med Europeiska kommissionen.

Mer information

TSD handbook. Implementation of the chapter on trade and sustainable development in the Trade Agreement between EU and Ecuador (2019)

Possible tools for strengthened implementation of sustainable development provisions in EU free trade agreements (FTAs) (2017)

Kontakt

Karolina Zurek
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 49 59