Håll koll på varans ursprung – risk drabbas av USA-tullar mot Kina

Importera & exportera

Publicerad: 16 maj 2019

Den 10 maj höjde USA tullarna på en stor mängd kinesiska varor, från 10 procent till 25. Det är en markant upptrappning som kommer att påverka företag både i EU och i Sverige med tanke på hur integrerad världsekonomin är idag.

Det är endast varor som har ursprung i Kina som omfattas av tullarna. Det går inte att undvika tullarna genom att exportera en vara från ett annat land (exempelvis Sverige) om varan har sitt ursprung i Kina. Det är ursprunget som räknas. Däremot om en vara exporteras från Kina men har sitt ursprung i ett annat land gäller inte tullarna.

Det är de amerikanska allmänna ursprungsreglerna som bestämmer huruvida en vara har ursprung i Kina eller inte. Närmare bestämt principen om ”sista betydande bearbetning” (substantial transformation).

Alla länder är fria att bestämma sina egna allmänna ursprungsregler och så här beskriver USA sitt tillvägagångssätt:

”In the majority of the non-preferential schemes, the substantial transformation criterion is applied on a case-by-case basis, and it is based on a change in name/character/use method (i.e., an article that consists in whole or in part of materials from more than one country is a product of the country in which it has been substantially transformed into a new and different article of commerce with a name, character, and use distinct from that of the article or articles from which is was so transformed).”

Det faktum att USA gör bedömningen om ”betydande bearbetning” på fall-till-fall basis innebär en stor osäkerhet i hur tullarna kommer tillämpas.

U.S Customs and Border Protection (CPB) har mer information om tullarna och vilka varor som omfattas på sin webbplats:

Varorna som omfattas av tullarna

Frågor-och-svar-sida på US Customs and border Protection

USA:s ursprungsregler