Förändringar 1 oktober i EU:s skyddsåtgärder för importerat stål

Importera & exportera

Handelskonflikten USA-EU

Publicerad: 29 sep 2019

Från 1 oktober inför EU flera förändringar i sina skyddsåtgärder för importerat stål. Bland annat införs slutanvändningskrav för varor avsedda för fordonsindustrin och begränsningar av vissa globala kvoter. Nytt är också att EU begränsar den årliga utökningen av kvotstorleken till 3 procent.

EU:s definitiva skyddsåtgärder har varit i kraft sedan 2 februari 2019. Skyddsåtgärderna ska ses över en gång om året och det är det som nu skett.

Förändringarna innebär bland annat att slutanvändningskrav införs för de kvoter som avser stål för fordonsindustrin. Det krävs alltså tillstånd från Tullverket för att kunna utnyttja dessa kvoter från 1 oktober. Förändringen innebär även att vissa globala kvoter begränsas så att import av varor med ursprung från ett specifikt land inte kan utgöra mer än 30 procent av totala kvoten. EU inför förändringarna för att förebygga att import av vissa varor och ursprung inte ska trängas ut till fördel av andra varor som är lättare att lagerhålla eller har geografiska fördelar vad gäller närhet till EU.

Vid införandet av de definitiva skyddsåtgärderna i februari 2019 beslutade EU att tullkvoternas storlek skulle utökas med 5 procent årligen. Denna utökning av kvotstorleken sänker nu EU till 3 procent per år. EU har även sett över vilka utvecklingsländers export till unionen som ska vara undantagen skyddsåtgärderna. Det är därför viktigt att gå igenom EU-kommissionens lista över vilka utvecklingsländer och stålkategorier som omfattas av åtgärderna. Se EU:s ändringsförordning bilaga I.

EU:s definitiva skyddsåtgärder planeras att gälla till och med den 30 juni 2021. Kommissionen har dock för avsikt att årligen se över åtgärderna. De 26 stålkategorier som omfattas framgår av EU:s ändringsförordnings bilaga II.

Utnyttjandet av tullkvoterna uppdateras dagligen kl. 19.00 på kommissionens webbplats.

EU-kommissionens webbplats för utnyttjande av tullkvoterna

Löpnummer för tullkvoterna samt kvotperioder och kvotmängd finns i EU:s ändringsförordning bilaga II.

Mer information

Fråga EU-kommissionen

Telefonnummer och e-postadresser till EU-kommissionen