EU:s frihandelsavtal med Singapore godkänt i EU-parlamentet

Importera & exportera

Om handel

Publicerad: 13 feb 2019

EU:s frihandelsavtal med Singapore godkändes idag med bred marginal i Europaparlamentet. Redan tidigare hade det godkänts i Europeiska rådet, vilket betyder att avtalet nu väntas träda i kraft senare i år.

Frihandelsavtalet är omfattande och innehåller överenskommelser om marknadstillträde och skrivningar om tekniska handelshinder, hälsoskyddsregler (SPS), handelsprocedurer, handelspolitiska skyddsåtgärder, tjänstehandel, offentlig upphandling, immaterialrätt och hållbar utveckling.

Avtalet är det första mellan EU och ett land i Sydostasien. Singapores ställning som ingång till regionen samt EU:s viktigaste handelspartner i de sydostasiatiska ländernas samarbetsorgan (Asean) kan komma att stärkas ytterligare.

Ett separat investeringsskyddsavtal har också godkänts av EU men kommer inte träda i kraft förrän alla EU:s medlemsländer också godkänt det.

Mer information

Mer om avtalet på Kommerskollegiums webbplats

EU-kommissionens webbportal för frihandelsavtalet och investeringsskyddsavtalet med Singapore