EU inför skyddstullar mot risimport från Kambodja och Myanmar

Importera & exportera

Publicerad: 18 jan 2019

Idag inför EU tullar på långkornigt ris från Kambodja och Myanmar. Tullarna ska gälla under tre år. Tullsatsen blir till att börja med 175 euro per ton, från att tidigare ha varit noll.

EU:s skyddsåtgärder innebär att tullar införs under en treårsperiod för långkornigt ris, som normalt sett är tullfritt från Kambodja och Myanmar. Bakgrunden är att importen till EU av långkornigt ris från de här länderna har stigit kraftigt de senaste åren. Efter en begäran från Italien har EU-kommissionen gjort en undersökning och kommit fram till att den ökade risimporten från dessa länder har medfört allvarliga störningar för risproducenterna inom EU.

Sverige importerade år 2017 långkornigt ris från Kambodja till ett värde av ca 16 miljoner kr. Därutöver kan ris från Kambodja och Myanmar även komma in i Sverige via andra EU-länder.

Kambodja och Myanmar tillhör världens minst utvecklade länder och varor som importeras till EU från dessa länder omfattas därför normalt sett av tullfrihet inom ramen för initiativet Allt utom vapen (Everything but arms, EBA). Med anledning av att länderna tillhör EBA, har kommissionen beslutat om en successiv nedtrappning av skyddsåtgärderna under tre år. EU:s ordinarie tullsats på 175 euro per ton införs idag och kommer att tillämpas första året, för att därefter trappas ned till 150 euro per ton år två och 125 euro per ton år tre.

Mer information

EU-kommissionens pressmeddelande

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/67