Ett stort steg framåt för frihandelsavtalet mellan EU och Mercosur

Importera & exportera

Publicerad: 01 jul 2019

EU gick ett steg närmare sitt största frihandelsavtal när EU och Mercosur-länderna nyligen kom överens om att slutförhandla texterna i avtalet.

– Det kommande frihandelsavtalet mellan EU och Mercosur (Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay) kommer att ge svenska företag förbättrat tillträde till en starkt växande marknad med 260 miljoner konsumenter. Den kommer att öka transparensen och förutsägbarheten och skapa en ram för framtida samarbete mellan parterna, säger Iness Hadji, utredare på Kommerskollegium.

Mercosurländerna kommer att successivt sänka tullarna på ett antal viktiga industriprodukter såsom bilar och bildelar, maskiner, kemiska produkter samt läkemedel. Även tullarna på ett stort antal livsmedel och jordbruksprodukter kommer successivt att sänkas eller tas bort. Avtalet syftar bland annat till att ge företag bättre förutsättningar att etablera sig och tillhandahålla tjänster. Det ökar också svenska företags möjlighet att delta i offentlig upphandling i Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay.

Avtalet innehåller vidare bestämmelser om förenklade handelsprocedurer, hållbarhetsutveckling, samt om samarbete kring djurskydd och antibiotikaanvändning i djurhållning.

Nu ska parterna arbeta med de slutliga texterna till avtalet, som sedan kommer att översättas och juridiskt granskas. För att träda i kraft behöver avtalet sedan godkännas av parterna.

Mer information

Kommissionens information om EU-Mercosur-avtalet