Diskriminering av kunder kan ge böter enligt nya EU-regler om geoblockering

EU-rätten

Publicerad: 09 okt 2018

Nu kommer nya bestämmelser som ska förhindra att företag eller konsumenter blir diskriminerade när de vill handla något från ett annat EU-land. EU:s så kallade geoblockeringsförordning träder i kraft den 3 december.

Vad innebär förordningen, Marita Ljunggren?

– Den som köper varor eller tjänster inom EU ska inte diskrimineras på grund av nationalitet, bosättningsort eller etableringsställe. Och det här gäller oavsett om försäljningen sker på nätet eller på annat ställe, och oavsett om den sker till konsument och företag.

– Det finns sedan tidigare EU-gemensamma regler (tjänstedirektivet) som förbjuder diskriminering av kunder som köper tjänster. Men geoblockeringsförordningen är tydligare och räknar upp ett antal exempel på otillåten diskriminering.

Kan du ge något exempel för hur de nya reglerna påverkar de som vill handla från ett annat EU-land?

– Du kan exempelvis påverkas när du köper varor över webben, då du ska hyra bil, köpa konsertbiljetter eller när du vill köpa en elektronisk tjänst. Följande är situationer då köparna inte får diskrimineras utifrån nationalitet, bosättningsort eller etableringsort:

  • Kunder får inte omdirigeras till andra webbsidor eller nekas åtkomst till vissa webbsidor.
  • Säljföretaget får inte ha olika allmänna köpvillkor för varor eller tjänster för olika kunder.
  • Tjänster som levereras elektroniskt ska erbjudas alla kunder till samma allmänna villkor.
  • Köp av tjänster på en fysisk plats ska erbjudas alla kunder till samma allmänna villkor.
  • Betalningsvillkoren får inte vara diskriminerande.

– Vissa undantag finns. Exempelvis får företag blockera en webbsida för att följa rättsliga krav gentemot en viss grupp kunder, men då ska kunden alltid ges en förklaring om varför omdirigeringen var nödvändig.

Vad är det som inte omfattas av förordningen?

– Förordningen säger inte att företagen måste ha samma prissättning inom EU. De får ha olika priser för samma produkt på olika webbsidor eller i butiker i olika länder. Men kunder från andra EU-länder måste ges tillgång till de olika erbjudandena på ett icke-diskriminerande sätt. Det här innebär dock inte att företag är skyldiga att leverera varor och tjänster i hela EU, utan det blir kunden som får lösa upphämtningen av produkten.

– Förordningen gäller heller inte individuellt förhandlade avtal och inte då något köps in för vidareförsäljning. Den omfattar vidare inte hela ekonomin, exempelvis undantas finansiella tjänster och audiovisuella tjänster.

Vad får det för konsekvenser om ett säljande företag diskriminerar?

– Enligt förslaget till ny svensk lag kan företag som bryter mot reglerna bli skyldiga att betala böter på upp till 5 miljoner kronor, dock maximalt 10 procent av sin omsättning. Andra EU-länder kan komma att välja andra sanktioner för företag som bryter reglerna i de länderna.

Hur ska företag förbereda sig?

– Ställ dig de här frågorna: Omfattas min verksamhet av förordningen – det vill säga vad säljer jag och till vem? Behandlar jag kunder olika baserat på deras bosättning, nationalitet eller etableringsort (genom till exempel omdirigering på webben och betalningsvillkor)?

– Jag skulle också rekommendera företag att ta del av EU-kommissionens information på webben. Där finns en rad handfasta tips och exempel på hur kommissionen anser att den nya förordningen ska tolkas. Här finns även information om andra regler att tänka på vid e-handel, såsom moms, paketleveranser och konsumentskydd.

Hur kommer efterlevnaden av reglerna att följas upp i Sverige och EU?

–  Alla EU-länder ska utse tillsynsmyndigheter. I Sverige kommer  regeringen bestämma vilken eller vilka myndigheter det blir.

Vad ska konsumenter och företag som handlar inom EU tänka på framöver?

– Redan tidigare har man kunnat man vända sig till Konsument Europa när man som konsument eller företag utsatts för diskriminering på grund av sin nationalitet eller bosättningsort vid exempelvis e-handel. Framöver kommer varje EU-land att ha en tillsynsmyndighet med anledning av de nya geoblockeringsreglerna. Eventuellt blir det de som kommer att ta emot klagomål från konsumenter (och företag) som har diskriminerats.

Mer information
Kommissionens information om förordningen om geoblockering
Konsument Europa