Definitiva skyddstullar för elcyklar införs

Importera & exportera

Publicerad: 18 jan 2019

Skyddstullarna på elcyklar som importeras till EU från Kina har nu definitivt bestämts. De sammantagna tullarna kommer att ligga på 25 till 85 procent från imorgon den 19 januari 2019.

I somras införde EU preliminära antidumpningstullar på mellan 21,8 och 83,6 procent för elcyklar från Kina.

Nu har EU-kommissionen justerat ned den definitiva tullsatsen för antidumpningstullarna som från den 19 januari blir 10,3–70,1 procent. Spannet beror på att tullen skiljer sig åt för olika leverantörer. Samtidigt införs utjämningstullar på 3,9–17,2 procent. Dessa gäller inte retroaktivt.

De nya besluten innebär att de sammantagna tullarna, det vill säga ordinarie tull plus skyddstullar, kommer att vara mellan 24,8 och 85,3 procent. Skyddstullarna gäller i fem år och kan sedan omprövas av kommissionen.

Kommissionen har även beslutat att den säkerhet som importörer av elcyklar hittills har varit tvungna att ställa kommer att tas i anspråk. De justerade nivåerna i de definitiva antidumpningstullarna kommer att vara styrande för hur mycket detta blir.

Fakta tullar elcyklar

Ordinarie tull  6%
Antidumpningstull  10,3–70,1%
Utjämningstull  3,9–17,2%
Spannet för totala skyddstullarna (kombineras olika för olika leverantörer)  18,8–79,3% 
Spannet för totala tullarna (inklusive ordinarie tull)  24,8–85,3%

Antidumpningstullar införs då producenter dumpar exportpriserna, det vill säga säljer varan billigare än på sin egen marknad.
Utjämningstullar införs då stater subventionerar produktion av en viss exportvara.

Läs besluten från EU-kommissionen

Beslut om definitiva antidumpningstullar
Beslut om definitiva utjämningstullar
Beslutet om preliminära antidumpningstullar
Beslut om registrering av import av elcyklar
Beslut om antidumpningsförfarande
Beslutet om antisubventionsförfarande