Chans ta upp dina handelshinder i Kina när Sverige och Kina diskuterar handeln

Importera & exportera

Publicerad: 03 jun 2019

Har du stött på hinder och problem i dina affärer med Kina? Gäller det varor, tullhantering, tekniska regler, standarder och provning, tjänstehandel, kunskapsöverföringskrav, etablering, immaterialrätt, offentlig upphandling, digital överföring eller andra typer av hinder eller problem? Lämna dina synpunkter till Kommerskollegium senast den 26 juni.

Synpunkterna behövs som underlag inför Sveriges möte med Kina senare i år. Syftet med mötet är bland annat att hitta lösningar för att ta bort hinder och underlätta för företag.

Kommerskollegium har fått i uppdrag av Utrikesdepartementet att sammanställa de handelshinder som företag upplever i handeln med Kina. Om ditt företag upplever ett handelshinder eller hinder för investeringar som ni känner borde tas upp – skicka in uppgifter om dessa till Kommerskollegium. Vi behöver en tydlig beskrivning av handelshindren, gärna på engelska. Vi behöver även få veta om ert företag redan försökt lösa problemet antingen själva, via ambassaden eller via Europeiska kommissionen.

Tiden för att lämna synpunkter har gått ut.