Brexit och USA-Kinakonflikten i senaste Utrikeshandelsnytt för företag

Importera & exportera

Publicerad: 28 jun 2019

Kommerskollegiums sista nyhetsbrev för företag före semestrarna tar bland annat upp följande frågor: Brexit – vad innebär den så kallade Norgelösningen i praktiken för företag? Hur kan USA–Kinakonflikten påverka handelsförutsättningarna för företag i Sverige?

Dessutom innehåller nyhetsbrevet tillförlitlig info som hjälp för att fundera över nya marknader och strategier. Och så finns det möjlighet söka och få tullfrihet på vissa insatsvaror.

Kommerskollegiums nyhetsbrev är kostnadsfritt. Prenumerera här.

Senaste nyhetsbrevet