"Även företag som inte direkt handlar med USA och Kina kan påverkas av konflikten"

Om handel

Publicerad: 10 maj 2019

USA höjer idag tullarna på ett antal kinesiska varor. Extratullarna på dessa varor som USA tidigare har infört har legat på 10 procent, men nu höjs de till 25 procent. Samtidigt pågår handelsförhandlingar mellan länderna för att lösa konflikten. Här kommenterar vår utredare Fredrik Gisselman hur konflikten kan komma att påverka EU och Sverige.

USA:s senaste tullhöjning mot Kina är en av flera som syftar till att bland annat få Kina att ändra sin politik för tekniköverföring, immateriell äganderätt och innovation.

Just nu håller Kommerskollegium på med en analys av vilka effekter handelskonflikten mellan USA och Kina kan få på Sveriges och EU:s ekonomi och handel. Fredrik Gisselman är huvudutredare och säger att handelskonflikten kommer att påverka handelsmönstren i världen, vilket också kan få följdeffekter på Sveriges och EU:s ekonomi och handel.

Hur kan konflikten påverka EU och Sverige?

– Eftersom världsekonomin är så pass integrerad idag finns risken att konflikten även drabbar europeiska företag och konsumenter – särskilt om den globala konjunkturen vänder nedåt, säger Fredrik Gisselman.

– Även företag i EU och Sverige som inte direkt handlar med USA och Kina kan påverkas, genom att de till exempel är underleverantörer till företag som gör det.

Hur kan det påverka svenska företag?

– Det är svårt att säga hur svenska företag kommer att påverkas av konflikten. Å ena sidan drabbas svenska företag negativt om världskonjunkturen vänder nedåt. Å andra sidan förbättras svenska företags konkurrenssituation i både USA och Kina om de två länderna begränsar sin ömsesidiga handel, en handel som måste ersättas antingen av inhemska leverantörer eller av import från andra länder.

– En tredje tänkbar effekt är att kinesisk och amerikansk export omdirigeras till andra marknader, inklusive EU-marknaden. Det skulle kunna leda till ökad konkurrens från amerikanska och kinesiska företag inom EU.

Vad fokuserar Kommerskollegiums kommande analys på?

– Vi analyserar vilka effekter handelskonflikten kan få på Sveriges och EU:s ekonomi och handel. Detta sker genom att vi beräknar hur olika tullhöjningar påverkar handeln och ekonomin i en så kallad allmän jämviktsmodell.

Detta har hänt

För att få Kina att ändra sin politik började USA sommaren 2018 ta ut extratullar på 25 procent på kinesiska varor till ett värde av 50 miljarder dollar. Kina svarade med höjda tullar mot USA till samma värde. Hösten 2018 införde USA ytterligare extratullar på 10 procent till ett värde av 200 miljarder dollar. Kina svarade även den här gången med extratullar mot USA.

I slutet av 2018 kom USA och Kina överens om att göra paus i handelskonflikten. USA åtog sig att inte ytterligare höja tullarna. Kina gick med på att köpa bland annat jordbruks-, energi- och industriprodukter från USA. Länderna skulle försöka komma fram till en handelsöverenskommelse senast den 1 mars. Om det misslyckades hotade USA med ytterligare tullhöjningar; varorna som tidigare hade 10 procents extratull skulle beläggas med en tull på 25 procent.

Under början av 2019 har intensiva förhandlingar mellan länderna förts. Slutdatumet för förhandlingarna har skjutits fram eftersom samtalen gått framåt. Men under den gångna helgen aviserade president Trump att USA ändå kommer att gå vidare med att höja tullarna till 25 procent. Han motiverade detta med att Kina har backat från åtaganden som de gjort tidigare i förhandlingarna.

Kontakt

Studien

Fredrik Gisselman
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 49 33

Bakgrunden till konflikten

Ulf Eriksson
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 79