23 deltagare från 9 länder till Sverige för handelspolitisk utbildning

Publicerad: 14 okt 2019

Idag kommer 23 tjänstemän – 13 kvinnor och 10 män – från nio länder till Stockholm för att under två veckor lära sig om handelspolitik. Bakom utbildningen Trade Academy står Kommerskollegium, som utbildar myndigheter och ministerier från hela världen.

Tjänstemän som antas till Trade Academy har flera års erfarenhet av handelspolitiskt arbete. De kommer i år från Bangladesh, Colombia, Ecuador, Etiopien, Kambodja, Myanmar, Somalia, Belarus och Zambia, länder som Sverige har ett befintligt utvecklingssamarbete med.

– Trade Academy ger deltagarna kunskap och verktyg för att analysera och tillämpa praktisk handelspolitisk analys i sitt dagliga arbete. Det bidrar till att deras länder kan dra bättre nytta av en fri och öppen handel, utifrån sina egna behov, säger Anna Stellinger, generaldirektör för Kommerskollegium.

Hållbarhets- och tjänstemannaperspektiven löper som en röd tråd genom hela utbildningen. Kursdeltagarna fördjupar sina kunskaper om handelspolitik, bidrar med egna perspektiv och tar sedan med sig kunskapen till sina hemländer.

Konkret exempel på utvecklingssamarbete

Trade Academy genomförs nu för fjärde året i rad. Utbildningen består av fyra perioder där två är förlagda i Stockholm. Mellan utbildningsträffarna arbetar deltagarna i sina hemländer med olika uppgifter med stöd av mentorer på Kommerskollegium.

– Trade Academy är ett konkret exempel på hur Sverige gör skillnad genom  utvecklingssamarbete och är ett bra tillfälle att identifiera ytterligare samarbetsområden. Ett aktuellt exempel är Bangladesh, där diskussioner om långsiktigt samarbete pågår som en följd av Trade Academy, säger Anna Stellinger.

Trade Academy är en del av Kommerskollegiums utvecklingssamarbete som syftar till att förbättra mottagarländernas möjligheter att delta i internationell handel. Utbildningen riktar sig till länder som Sverige har ett etablerat utvecklingssamarbete med.

Frågor om Trade Academy besvaras av:

Åsa Christiansson
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 28

Karolina Zurek
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 49 59