USMCA – nya avtalet som ska ersätta Nafta

Importera & exportera

Publicerad: 01 okt 2018

USA, Kanada och Mexiko enades 30 september om ett förnyat frihandelsavtal som kommer att ersätta Naftaavtalet. Det nya avtalet USMCA, the United States-Mexico-Canada Agreement, innebär fortsatt tullfrihet för många varor men förändrade regler för bland annat bilproduktion.

– Det är för tidigt att yttra sig om alla detaljer i det nya avtalet. Men att det nu finns en överenskommelse minskar osäkerheten, vilket är positivt. Många företag i regionen, även svenska, bygger idag sina affärsmodeller på värdekedjor där olika delmoment i produktionsprocessen sker i de olika länderna. Att fortsätta att få möjligheter att sälja tullfritt inom regionen är av stor betydelse, säger Ingrid Berglund, utredare på Kommerskollegium.

I det nya, kommande avtalet mellan USA, Mexiko och Kanada är det inte minst ursprungsreglerna som förändras och skärps. Christopher Wingård, Kommerskollegiums expert på ursprungsregler:

– Det är för bilindustrin som de tuffaste förändringarna sker. Där skärps kraven för lokalproducerat innehåll från 62,5 procent till 75 procent för att få tullfrihet. För de som inte når upp till det införs ett tak för antalet fordon de kan exportera till USA. Det införs också ett minimilönekrav. De som arbetar i produktionen måste ha minst 16 dollar i timmen.

– Den kanske största potentiella effekten för europeiska företag i fordonsbranschen är att enligt det nya avtalet måste växellådor och batterier tillverkas i Nordamerika. Hittills har de kunnat importeras från EU.

Nafta var när det trädde i kraft 1994 det mest omfattande frihandelsavtalet som hade förhandlats fram. Förutom att avtalet har tagit bort större delen av alla tullar mellan de tre länderna reglerar avtalet flera andra handelspolitiska områden, bland annat tjänstehandel och investeringar, offentlig upphandling och tekniska handelshinder.

Kommerskollegium har tidigare publicerat en rapport om Nafta-avtalet med fokus på betydelsen av avtalet för Mexiko. Nu vidtar en analys av det nya avtalets innehåll.

Mer information

Hela överenskommelsen mellan USA, Kanada och Mexiko

Kommerskollegiums analys av Naftaavtalet (2017)

Frågor besvaras av Kommerskollegiums utredare Ingrid Berglund.