Tullfrihet bort för drygt 250 varor – påverkar det ditt företag?

Importera & exportera

Publicerad: 19 feb 2018

Från och med 1 januari 2019 försvinner tullfriheten för varor som idag omfattas av tullbefrielser. Vill ditt företag att någon av dessa ska finnas kvar även nästa år? Kontakta då Kommerskollegium för att få hjälp med en ansökan till EU-kommissionen.

Varje år rensar EU-kommissionen upp i systemet med tullbefrielser och tar bort de varor där importen inte är tillräckligt stor för att omfattas av fortsatt tullfrihet. Det innebär att från och med 1 januari 2019 kommer tullfriheten för drygt 250 varor att försvinna. Se lista nedan.

Om ditt företag har intresse av att några av dessa tullbefrielser ska finnas kvar även nästa år, kontakta Maria Johem på Kommerskollegium senast 23 mars 2018: Tel: 08-690 48 54.

Ditt företag får då hjälp med att ansöka till EU-kommissionen om att förlänga tullfriheten.

Mer information
Se listan på varor
Läs om tullfrihet under EU:s tullsuspensionssystem

Listan är borttagen på grund av att tidsfristen för att lämna synpunkter har gått ut.