TPP – det stora Stillahavshandelsavtalet färdigförhandlat

Importera & exportera

Publicerad: 05 okt 2016

USA, Japan och tio andra Stillahavsländer har idag nått en överenskommelse om att ingå ett frihandelsavtal, det så kallade Transpacific Partnership mer känt som TPP. Det är det största regionala frihandelsavtal som någonsin slutits och som nu knyter ihop länderna runt Stilla havet.

 

 

Det stora handelsavtalet TPP inkluderar i sin nuvarande konstellation förutom USA och Japan även Kanada, Mexiko, Australien, Chile, Malaysia, Singapore, Peru, Vietnam, Nya Zeeland och Brunei. Avtalet har förhandlats sedan 2008 och omfattar cirka 40 procent av världsekonomin och en tredjedel av världshandeln. De sista utestående frågorna i förhandlingarna var bland andra ursprungsregler för fordon och delar, mejerivarukvoter och läkemedelspatent på så kallade bioläkemedel och löstes i veckoslutet i Atlanta, USA. Än återstår en del tekniskt och juridiskt arbete med avtalet innan det kan träda i kraft.

TPP har ofta utpekats vara ett hinder, både resursmässigt, men också ur ett förhandlingsperspektiv då TPP nästintill blockerat EU:s egna förhandlingar med USA, Japan och Malaysia. Trots detta lyckades EU och Vietnam nå principiell överenskommelse om ett frihandelsavtal i augusti i år. Med TPP färdigt kan TTIP-förhandlingarna mellan USA och EU kanske snart gå in i en ny och mer intensiv fas.

Mer information

Läs en sammanfattning av vad TPP innehåller på USTR:s webbplats (USA handelsministerium).