Sveriges exportökning stark i internationell jämförelse

Om handel

Publicerad: 14 jun 2018

Den starka utvecklingen för svensk varuhandel håller i sig. Första kvartalet 2018 ökade värdet av svensk varuexport med 7,1 procent och värdet av varuimporten med 8,0 procent, jämfört med motsvarande kvartal 2017. Det visar Kommerskollegiums rapport över Sveriges utrikeshandel första kvartalet 2018.

Exportutvecklingen för varor står sig också stark i en internationell jämförelse. Sverige låg på ungefär samma nivå som t ex USA (7,9 procent) och Finland (6,6 procent), men betydligt högre än Tyskland (2,8 procent) och genomsnittet för EU (1,5 procent).

Asien är en av de regioner där den svenska varuexporten ökat mest. Störst är exporten till  Kina. Mer än fem procent av Sveriges export gick till Kina första kvartalet 2018 och jämfört med motsvarande kvartal 2017 var ökningen till Kina 33 procent.

En av de produkter där exporten till Kina har ökat mest de senaste åren är personbilar. Ett särskilt avsnitt i kvartalsrapporten analyserar utvecklingen av den svenska exporten av bilar till Kina.

För varuimporten var ökningen störst för Afrika (44 procent), EU (9,0 procent) och Asien (8,4 procent). Andelsmässigt är EU fortsatt störst för såväl export (60 procent) som import (72 procent) av varor. Vad gäller importen var också värdeökningen under första kvartalet 2018 betydligt större från övriga EU-länder än den sammanlagda ökningen från resten av världen. Den senare uppgick till 5,4 procent.

Exporten av tjänster minskade första kvartalet 2018 med 1,5 procent. Detta var dock en lägre minskning än under sista kvartalet 2017. Importen av tjänster fortsatte att öka – detta kvartal med 2,7 procent. Jämfört med tillväxttakten under samtliga kvartal 2017 innebar detta dock en avmattning av ökningen.

Till rapporten Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar första kvartalet 2018