Seminarium i Bryssel: The use of the EU’s free trade agreements

Om handel

Publicerad: 04 jun 2018

Kommerskollegium anordnar ett seminarium i Bryssel 26 juni om den verkliga användningen av EU:s frihandelsavtal. Seminariet kommer att fokusera på erfarenheter från europeiska företag som drar nytta av olika frihandelsavtal vilka trots allt finns för att underlätta för näringslivet. Det kommer även att presenteras hur Sydkorea och Kanada gör för att hjälpa sina företag att utnyttja avtalen. Bland talarna finns också EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström.

Enligt en rapport från Kommerskollegium och FN-organisationen UNCTAD (the United Nations Conference on Trade and Development) kan användningen av EU:s frihandelsavtal i varuhandeln öka. Rapporten är ett första försök att analysera användningen av tullnedsättningar i frihandelsavtalen.

Läs rapporten The Use of the EU:s Free Trade Agreements här