Provisoriska antidumpningstullar för elcyklar införs

Importera & exportera

Publicerad: 18 jul 2018

EU-kommissionen har beslutat att införa provisoriska antidumpningstullar på elcyklar som importeras till EU från Kina. Tullarna kommer att ligga på mellan 21,8 och 83,6 procent och träder i kraft den 19 juli 2018.

Kommissionen genomför just nu en undersökning om dumpade priser på elcyklar, vilket har lett fram till beslutet. Antidumpningstullar får, enligt internationella handelsregler, införas när ett land exporterar varor till dumpade priser. De importerande länderna inför tullarna för att skydda den inhemska industrin mot dumpade priser.

Beslutet innebär att företag som importerar elcyklar måste ställa en säkerhet till Tullverket motsvarande de provisoriska tullarna. De provisoriska tullarna gäller under sex månader eller tills EU-kommissionen beslutar om slutgiltiga antidumpningstullar. Ett beslut om slutgiltiga antidumpningstullar måste fattas senast den 20 januari 2019.

Anledningen till att provisoriska tullar nu införs är att elcykelindustrin inom EU ska kunna kompenseras för den eventuella skada den lidit under tiden som EU-kommissionen har undersökt frågan. Elcykelimportörerna betalar antidumpningstullen som är tänkt att neutralisera industrins skada. Det förutsätter dock att kommissionen kommer fram till att tullar slutgiltigt ska införas. Det är bara om slutgiltiga tullar införs som cykelimportörernas säkerhet tas i anspråk.

Läs mer om den praktiska hanteringen av preliminära antidumpningstullar på Tullverkets hemsida.

Bakgrund

Den 20 oktober 2017 meddelade EU-kommissionen att ett antidumpningsförfarande skulle inledas beträffande import till EU av elcyklar med ursprung i Kina.

Läs besluten från EU-kommissionen


Beslutet om preliminära tullar
Beslut om registrering
Beslut om antidumpningsförfarande
Beslutet om antisubventionsförfarande

Fråga EU-kommissionen


Telefonnummer och mejladresser till EU-kommissionen