Olyckligt beslut införa ståltullar

Importera & exportera

Publicerad: 08 mar 2018

USA:s president fattade på torsdagen 8 mars beslutet att införa tullar på importen av stål och aluminium. Tullarna blir 25 procent för stål och 10 procent för aluminium. Kommerskollegiums generaldirektör Anna Stellinger kommenterar:

– Det är ytterst olyckligt och oroväckande att USA väljer att införa tullar på stål- och aluminiumimporten. Det skadar både USA och hela världshandeln och riskerar att leda till motåtgärder och upptrappningar som kan bli än skadligare. Effekterna kommer att bli kännbara världen över.

– Företagens handel är idag så internationaliserad att det inte går att införa den här typen av åtgärder utan att skada sitt eget land. USA:s industri kommer att få ökade kostnader och en minskad tillgång på stål. Det kommer att drabba såväl amerikanska företag som konsumenter.

– USA:s beslut att införa tullar mot resten av världen kan få både ekonomiska negativa effekter och underminera det internationella regelverk som världshandeln grundar sig på.

Mer information om USA:s ståltullar och handelspolitiska åtgärder