Möte om handeln Sverige–Iran - var med och påverka

Publicerad: 21 mar 2018

Vilka problem och hinder finns det i handeln mellan Sverige och Iran? Det kommer att diskuteras vid ett möte på ministernivå mellan de båda länderna. Mötet planeras äga rum i maj.

För företag finns det nu möjlighet att inför detta möte lämna information till Kommerskollegium om problem och svårigheter att göra affärer med eller i Iran. Kommerskollegium har fått regeringens uppdrag att inför mötet fånga upp företagens upplevda handelshinder och svårigheter i handeln med eller i Iran. Informationen från företag kommer att användas som underlag till diskussioner på ministermötet.

Syftet med mötet är att hitta lösningar för att ta bort hindren och underlätta för företagen. Problemen kan gälla export eller import av varor och tjänster samt investeringar.

Frågor som kan fungera som stöd när företaget ska ge en problembeskrivning:

  • Vilka varor, tjänster eller investeringar är berörda
  • Gäller företagets problem någon specifik lag eller reglering?
  • Har ditt företag redan tagit upp problemet med de iranska myndigheterna själv eller med hjälp av svenska ambassaden eller EU-kommissionen? Om så är fallet, har det gett något resultat?

Möjligheterna att lämna synpunkter är utgången.

Vad är ett handelshinder