Liberalisering av handeln runt Stilla Havet

Publicerad: 13 mar 2018

Elva länder i Stillahavsregionen har nu avtalat om en friare handel. Svenska företag som är aktiva i regionen kan komma att påverkas av avtalet som skrevs under den 8 mars.

Frihandelsavtalet mellan länderna i Stillahavsregionen förhandlades fram 2008–2015. Det skrivs nu under av Japan, Kanada, Mexiko, Australien, Chile, Malaysia, Singapore, Peru, Vietnam, Nya Zeeland och Brunei. Det innebär en marknad med 500 miljoner människor och 13 procent av världens BNP.

- Det är en välkommen nyhet i frihandelsvänlig riktning som motvikt till införande av ståltullar och hot om handelskrig, säger Kommerskollegiums expert Annika Widell.

USA var länge med i förhandlingarna, men när Donald Trump blev president drog han tillbaka USA:s stöd för avtalet. De övriga elva länderna valde att gå vidare utan USA och resultatet är nu Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

Tullarna kommer att avvecklas för de flesta varor i handeln mellan länderna. Avtalet underlättar också handeln genom att avveckla så kallade icke-tariffära handelshinder, det vill säga regleringar som är onödigt handelshindrande.

Den största skillnaden mellan avtalet som nu skrivits under och det man ursprungligen förhandlade fram tillsammans med USA (TPP), är att det inte längre täcker en lika stor del av världsekonomin. I substans är skillnaderna inte så stora - de gäller främst immaterialrättsliga frågor.

Sveriges handelsmyndighet Kommerskollegium arbetar aktivt med förhandlingar, tillämpning och användning av EU:s frihandelsavtal. Kommerskollegium stödjer företags användning av frihandelsavtal genom att minimera problem och svårigheter vid import, export och investeringar.

Mer information

Avtalstexten CPTPP på Kanadas regerings webbplats

Kontakt

Annika Widell, Kommerskollegium, 08-690 48 44