Kommerskollegium yttrar sig över EU-kommissionens förslag till beskattning av den digitala ekonomin

Publicerad: 09 maj 2018

I slutet av mars presenterade EU-kommissionen två förslag till direktiv om beskattning av digitala tjänster inom EU. Det ena förslaget handlar om att företags ”digitala närvaro” i olika EU-länder ska användas för att beräkna var, och hur mycket, företag ska betala i bolagsskatt. Det andra förslaget introducerar en helt ny, temporär, punktskatt om 3 procent av intäkterna för företag som tillhandahåller digitala tjänster inom EU.

Kommerskollegium bedömer att förslaget kan påverka handeln inom EU och EU:s digitala inre marknad negativt. Digitala lösningar och digitala plattformar är enligt Kommerskollegiums tidigare utredningar viktiga för handeln och bidrar till innovation. Kommerskollegium ställer sig frågande till om det är rimligt att ha andra principer för beskattning av ”digitala” företag än ”traditionella” företag. En punktskatt på digitala företags intäkter riskerar dessutom att bli onödigt betungande eftersom stora intäkter inte alls behöver innebära stor vinst. Kommerskollegium har även synpunkter på att förslaget utgår från enskildas användning av digitala tjänster, som inte nödvändigtvis skapar ett värde som bör beskattats och som väcker integritetsskyddsfrågor.

Kommerskollegiums yttrande

Yttrande över EU-kommissionens förslag om regler för bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro COM (2018) 147 samt förslaget om skatt på inkomster från vissa digitala tjänster COM (2018) 148

Kontakt

Olivier Linden
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08–690 48 31