Handelsstatistik per land för helåret 2017

Publicerad: 01 mar 2018

Kommerskollegiums handelsstatistiska landfaktablad, som visar Sveriges export och import av varor per land eller region, är nu uppdaterade med siffror för 2017.

Landfaktabladen ger information om den totala exporten och importen per land. De visar också vilka varugrupper och produkter som är de viktigaste i Sveriges handel med just det landet. Det går också att välja ut en region för att se hur den svenska varuhandeln ser ut med t ex EU-länderna totalt, ASEAN eller Oceanien.

Ladda ner landfaktablad genom att gå in på: www.kommerskollegium.se/statistikblad

Frågor besvaras av Petter Stålenheim, 08-690 48 49.