Frihandelsavtalet mellan EU och Japan godkänt av EU-parlamentet

Importera & exportera

Om handel

Publicerad: 12 dec 2018

Frihandelsavtalet mellan EU och Japan godkändes idag av EU-parlamentet. Avtalet förväntas träda i kraft den 1 februari 2019.

Frihandelsavtalet är det största som EU hittills har slutit. Det tar bort de flesta tullar i handeln mellan parterna. Det öppnar också upp den japanska marknaden för offentlig upphandling, underlättar för företag som vill sälja eller köpa tjänster och förenklar för affärsresenärer. Avtalet innebär även att Japan tar bort en del regler som hindrar europeisk export av varor som till exempel fordon. Japan har också åtagit sig att i större utsträckning följa internationella regler och standarder.

Den 21 december 2018 ska Ministerrådet slutgiltigt godkänna avtalet. Därefter ska avtalet kunna träda i kraft den 1 februari 2019.

Mer information

Kommerskollegiums webb om Japanavtalet
Europaparlamentets pressmeddelande