Frihandelsavtalen med Japan och Singapore ett steg närmare

Publicerad: 20 apr 2018

EU-kommissionen lämnade i veckan förslag till rådet om undertecknande och slutförande av frihandelsavtalet med Japan, frihandelsavtalet med Singapore samt investeringsskyddsavtalet med Singapore. Efter rådets beslut kommer avtalen att skickas till Europaparlamentet för godkännande. Det är tänkt att frihandelsavtalen ska träda ikraft under 2019.

Det så kallade ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och Japan är planerat att undertecknas under sommarens toppmöte i Bryssel. Avtalet innehåller inte investeringsskydd och parterna kommer att fortsätta förhandlingar på detta område i ett separat avtal.

Avtalen med Singapore är EU:s första avtal med ett av länderna i ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Investeringsskyddsavtalet ska godkännas i medlemsstaterna.

I samband med att förslagen lämnades publicerade kommissionen uppdaterade avtalstexter.

Läs kommissionens nyhet med länk till avtalstexterna här