Frihandelsavtal mellan EU och Japan undertecknat

Importera & exportera

Om handel

Publicerad: 17 jul 2018

Tisdagen 17 juli undertecknades frihandelsavtalet (Economic Partnership Agreement) mellan EU och Japan. Undertecknandet skedde i Tokyo. Avtalet förväntas träda i kraft i början på 2019, efter att Europaparlamentet och Japan godkänner det.

Det största avtal som EU har slutit hittills tar bort majoriteten av tullarna i handeln mellan EU och Japan, öppnar upp den japanska marknaden för offentlig upphandling, underlättar för företag som vill sälja eller köpa tjänster och även för affärsresenärer. Avtalet innebär även att Japan tagit bort en del regler som hindrade europeisk export av varor som till exempel fordon. Japan har åtagit sig att i större utsträckning följa internationella regler och standarder.

Andra aspekter som behandlas i avtalet är bland andra hållbar utveckling, corporate governance, immateriella rättigheter och konkurrens. Avtalet stödjer små och medelstora företag genom att öka transparensen kring regler och andra krav.

En separat överenskommelse om dataskydd nåddes mellan parterna den 16 juli. Detta kommer att läggas till frihandelsavtalet.

Mer information

Samlad info om EU och Japans frihandelsavtal

EU Kommissionens pressmeddelande om undertecknandet

Innehållet i avtalet i korthet

Avtalstexten i sin helhet kapital för kapitel 

Fakta om EU-Japan frihandelsavtalet på EU-kommissionens webbplats

Kommerskollegiums frågor och svar om EU och Japans frihandelsavtal

Vid frågor kontakta gärna frihandelsavtalsgruppen på Kommerskollegium, e-post: freetradea...@kommers.se