Frågeunderlag inför brexit – så förbereder man sig som företag

Brexit

Publicerad: 29 okt 2018

Tidpunkten för när Storbritannien lämnar EU närmar sig. Kommerskollegium har utrett brexit i ett flertal rapporter - allt från de olika alternativen till svenska intressen i de pågående förhandlingarna. Under arbetet har vi träffat företag, handelskamrar och branschorganisationer och bilden av vilka frågor som är viktiga att ställa sig som förberedelse blir allt tydligare. Anneli Wengelin, en av Kommerskollegiums brexitexperter förklarar varför.

Varför har Kommerskollegium satt samman detta frågeunderlag?

– Jag och mina kollegor har träffat företag i många olika sammanhang under de senaste  åren, och många har uttryckt att det är svårt att veta hur man ska kunna förbereda sig inför brexit. Under dessa möten har vi identifierat ett antal frågor som företag bör ställa sig när de gör den riskanalys inför brexit som vi uppmanar dem att göra för att förbereda sig. Vi har dessutom under våra utredningar identifierat ett antal saker som kommer att förändras efter brexit, som det är viktigt för företagen att tänka på. Vi ger inga svar, men bidrar med relevanta frågor att fundera på och vill på så sätt dela med oss av vår kunskap utöver de utredningar och annan kunskap som redan finns på vår brexit-sajt.

Vilka områden täcker frågorna?

– Fokus ligger framförallt på varuhandel, eftersom vi har en ganska utbredd bild av hur varuhandeln kommer att påverkas av brexit. Det är svårare inom vissa andra områden, som tjänster, dataöverföring m.m. Jag vill påpeka att inte ens varudelen är komplett, vi vet så klart inte alla frågor ett företag kan behöva ställa sig men detta ger i alla fall en indikation. Men man måste börja någonstans och jag tror att de flesta som går igenom den här listan antagligen kommer att komma på fler frågor vartefter.

Vad finns det för annan relevant information som man som företag kan tänkas ha behållning av?

– Jag tipsar såklart gärna om vår egen brexit-sajt där all vår kunskap från Kommerskollegium finns. Men det finns även information på många andra ställen som vi gärna tipsar om. EU-kommissionen har till exempel gett ut s.k. technical notes inom olika sakområden som kan vara intressanta att ta del av för att få mer detaljerad information inom specifika områden. Även brittiska regeringen har publicerat dokument som kan vara av intresse om man vill veta hur de tänker, alla de länkarna finns i frågeunderlaget.

Till Kommerskollegiums frågelista inför brexit