EU:s skyddstullar på solceller tas bort

Publicerad: 03 sep 2018

Den 4 september slutar EU:s handelspolitiska skyddsinstrument på solcellsmoduler samt solceller från Kina att gälla. Tullen återgår då till tidigare 2,7 procent.

Sedan 2013 har EU:s handelspolitiska skyddsinstrument i form av antidumpningstullar på 27,3 till 64,9 procent och utjämningstullar på 3,5 till 11,5 procent varit i kraft för import av solcellsmoduler samt solceller från Kina.

EU-kommissionen har nu fastställt att dessa åtgärder inte längre är i unionens intresse och kommissionen har därför beslutat att inte starta en översyn om eventuell förlängning av åtgärderna. Detta innebär att skyddsåtgärderna upphör från och med 4 september 2018.

Kommissionen anger som orsak till beslutet att den ev. skada som EU-producenter kommer lida i och med att skyddsåtgärderna dras tillbaka inte står i paritet med de fördelar som andra aktörer på marknaden för förnybar energi inom EU kommer åtnjuta i och med att åtgärderna försvinner. Kommissionen lyfter även fram EU:s miljö- och klimatpolitik som en ytterligare orsak till att åtgärderna inte förlängs.

Bakgrund
Antidumpningstullarna på solcellsmoduler samt solceller från Kina är de största skyddsåtgärderna som EU någonsin infört med importvärde för de berörda produkterna på över 100 miljarder kronor per år (2013).     

Läs EU-kommissionens uttalande

Tillkännagivande om att vissa antidumpningsåtgärder upphör att gälla (EU-kommissionen)

Tillkännagivande om att vissa utjämningsåtgärder upphör att gälla (EU-kommissionen)