EU:s arbete i fokus på Europadagen

EU-rätten

Publicerad: 08 maj 2018

På Europadagen den 9 maj firas freden och sammanhållningen i Europa. Den fria rörligheten för personer, varor, tjänster och kapital på EU:s inre marknad är några av de frågor som Sveriges inre marknadsmyndighet, Kommerskollegium, arbetar med.

Det har hänt mycket sedan Robert Schuman, Frankrikes dåvarande utrikesminister, den 9 maj 1950 presenterade idéerna för en ny form av politiskt samarbete i Europa som skulle göra ett nytt krig otänkbart. Ur idéerna uppstod Kol- och stålgemenskapen, företrädaren till dagens EU.

Sedan dess har EU och den inre marknaden vuxit fram. Den fria rörligheten för personer, varor, tjänster och kapital på EU:s inre marknad är ett exempel. Storbritanniens brexitbeslut är ett annat.

I Sverige är det Kommerskollegium, som Sveriges inremarknadsmyndighet, som särskilt arbetar med de här frågorna. Vår Solvitfunktion hjälper privatpersoner och företag som får problem med den fria rörligheten. Vi vägleder myndigheter i EU-rätt. Och vi analyserar handeln inom EU. Här kan du läsa några av våra utredningar och den kunskap vi tar fram på inremarknadsområdet. Grattis Europa!

Privatpersoner och företag, som har problem med en myndighet i ett annat EU-land, får hjälp av Solvit

EU uppmärksammas på flera sätt under veckan. Idag är Kommerskollegium i Göteborg och Borås och talar om brexitförhandlingarna och vad Storbritanniens utträde i EU kan få för effekt på handeln, för Sverige och för Västsverige.

I Stockholm ägnas 9 maj 2018 åt en rad seminarier om EU och aktuella EU-frågor.