EU:s arbete i fokus på Europadagen

EU-rätten

Publicerad: 08 maj 2018

På Europadagen den 9 maj firas freden och sammanhållningen i Europa. Den fria rörligheten för personer, varor, tjänster och kapital på EU:s inre marknad är några av de frågor som Sveriges inre marknadsmyndighet, Kommerskollegium, arbetar med.

Det har hänt mycket sedan Robert Schuman, Frankrikes dåvarande utrikesminister, den 9 maj 1950 presenterade idéerna för en ny form av politiskt samarbete i Europa som skulle göra ett nytt krig otänkbart. Ur idéerna uppstod Kol- och stålgemenskapen, företrädaren till dagens EU.

Sedan dess har EU och den inre marknaden vuxit fram. Den fria rörligheten för personer, varor, tjänster och kapital på EU:s inre marknad är ett exempel. Storbritanniens brexitbeslut är ett annat.

I Sverige är det Kommerskollegium, som Sveriges inremarknadsmyndighet, som särskilt arbetar med de här frågorna. Vår Solvitfunktion hjälper privatpersoner och företag som får problem med den fria rörligheten. Vi vägleder myndigheter i EU-rätt. Och vi analyserar handeln inom EU. Här kan du läsa några av våra utredningar och den kunskap vi tar fram på inremarknadsområdet. Grattis Europa!

Rapport: En marknad, fyra friheter, sexton slutsatser – ekonomiska effekter av EU:s inre marknad EJ KLAR!

Allt om brexit på Kommerskollegiums webb

Privatpersoner och företag, som har problem med en myndighet i ett annat EU-land, får hjälp av Solvit

EU uppmärksammas på flera sätt under veckan. Idag är Kommerskollegium i Göteborg och Borås och talar om brexitförhandlingarna och vad Storbritanniens utträde i EU kan få för effekt på handeln, för Sverige och för Västsverige.

I Stockholm ägnas 9 maj åt en rad seminarier om EU och aktuella EU-frågor:

Program för Europadagen