EU inför motåtgärder mot USA 22 juni

Importera & exportera

Publicerad: 20 jun 2018

Fredag 22 juni träder EU:s motåtgärder mot USA i kraft. Det innebär att importen av bl.a. jeans, motorcyklar, stålprodukter, fruktjuicer, konservburkar med majs, amerikansk bourbon och båtar beläggs med strafftull.

Motåtgärderna riktar sig enbart mot USA och flera av produkterna kan sägas vara sådana som symboliserar USA. Samma produktkategorier var aktuella i samband med förra handelskonflikten med USA i början av 2000-talet. Då sköts emellertid ikraftträdandet av motåtgärder upp vid flera tillfällen och behövde aldrig användas. På EU-kommissionens möte på onsdagen fattades dock beslutet att de aviserade motåtgärderna mot USA:s höjda ståltullar träder i kraft fredagen 22 juni.

Mer information

EU-kommissionens genomförandeförordning (inklusive produktlistan)

EU-kommissionens beslut 16 maj om motåtgärder

EU-kommissionens pressmeddelande

Hela listan över produkter

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/may/tradoc_156909.pdf

Kommerskollegiums samlade information om 

Handelskonflikten mellan USA och EU