EU inför importlicenskrav för aluminium

Importera & exportera

Publicerad: 26 apr 2018

Den 12 maj inför EU krav på licens för att importera vissa aluminiumvaror från länder utanför EU. Ansökan om licens för varor som ska importeras från 12 maj kan göras redan nu.

En EU-förordning publicerades i EU:s officiella tidning idag den 26 april och förordningen träder i kraft i morgon. Licenser kommer att kunna utfärdas från dagen för ikraftträdandet och licens kommer att krävas vid import 15 kalenderdagar efter ikraftträdandet, det vill säga från den 12 maj.

Ansökan om licens för varor som ska importeras från 12 maj kan göras redan nu och hanteras av Kommerskollegium. Importörer uppmanas att söka licens så fort som möjligt för att underlätta handläggningen.Den 12 maj inför EU krav på licens för att importera vissa aluminiumvaror från länder utanför EU. Ansökan om licens för varor som ska importeras från 12 maj kan göras redan nu.

Importlicenskraven gäller för import av aluminiumvaror från alla länder utanför EU utom Norge, Island och Liechtenstein.

Vilka varor som omfattas framgår av varulistan nedan. Licens ska sökas för varje 10-siffrigt tullnummer (taricnummer) Sändningar med en nettovikt av högst 2 500 kg omfattas dock inte av licenskraven.

EU-kommissionen motiverar åtgärderna med att importen av aluminium har ökat kraftigt de senaste åren, samtidigt som priserna har sjunkit. Vidare finns enligt kommissionen ett betydande överskott i världen av aluminium. Den främsta orsaken till detta är att Kina kraftigt har ökat sin tillverkningskapacitet. Kommissionen ser också risker med de aluminiumtullar som USA har infört. De amerikanska tullarna riskerar att leda till att aluminium omdirigeras till EU-marknaden.

Enligt EU-kommissionen kräver detta att importen av vissa aluminiumvaror övervakas med importlicenser från länder utanför EU. Detta ger statistisk information i förväg och möjligheter att snabbt analysera importtrenderna.

Läs mer

De praktiska konsekvenserna av nya importlicenskraven finns samlade i Licensmeddelande nr 1 2018