Byte till nytt licenssystem 6 december

Publicerad: 07 nov 2018

Kommerskollegium byter till ett nytt webb-baserat licenssystem 6 december. Alla företag som behöver importlicens måste registrera sig i det nya systemet för att kunna ansöka om licens. Det gäller alla företag.

Detta behöver företaget göra

Alla företag som behöver importlicens måste genom fullmakt ge användare av det nya systemet rätt att ansöka om licens. Detta gäller alltså alla företag. Skälet är att obehöriga inte ska få tillgång till det nya systemet. Fullmakten måste skickas till Kommerskollegium så snart som möjligt för att inte glapp ska uppstå för företaget när det nya licenssystemet införs. Kommerskollegium lägger sedan in vissa användaruppgifter i det nya systemet. Därefter får användarna lägga in ytterligare uppgifter och ange lösenord. När detta är gjort kan användarna logga in och söka licens.

Fördelar med det nya systemet:
•Den största förändringen med det nya licenssystemet är att företag kan göra ansökan och få besked att licensen är klar i systemet.
•Det nya licenssystemet gör det lättare för företaget att se om de behöver söka licens för de varor de tänker importera.
•Det kommer också att gå att ansöka om licens via mobilen.

Var ute i god tid

Licenser krävs för närvarande för järn, stål och aluminium. På grund av bytet av licenssystem kommer 5 december vara helt stängt för ansökningar. Vi uppmanar därför företag att vara ute i god tid både när det gäller att söka licenser i det nuvarande systemet, som behövs vid dagarna för bytet, och att registrera sig i det nya systemet.

Mer information:

Så gör du för att kunna ansöka om importlicens i det nya licenssystemet

Frågor om övergången till det nya licenssystemet besvarar vi på licensfunktionens telefon 08-690 49 20. Våra öppettider är vardagar kl. 9-12 och kl. 13-15.