Brexitutredning överlämnad

Brexit

Publicerad: 22 feb 2018

Kommerskollegium har fått regeringens uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om handeln mellan Sverige och Storbritannien, som grund för regeringens prioriteringar i de kommande brexitförhandlingarna. Idag lämnades utredningen över till regeringen.

Vad handlar utredningen om? Kommerskollegiums GD Anna Stellinger förklarar huvuddragen.

- Kommerskollegium har fått i uppdrag av den svenska regeringen att identifiera vilka sektorer som är speciellt viktiga för just Sverige i brexitförhandlingarna. Och det har vi gjort – men som expertmyndighet på både EU:s inre marknad och internationell handel, är ett huvudbudskap från oss att de större, horisontella frågorna som personrörlighet och dataöverföringar och att vi kan lita på att de regler vi kommer överens om följs är oerhört viktiga. Vi behöver alla de byggstenarna för att kunna ha en smidig handel med Storbritannien efter brexit, oavsett sektor eller bransch.

Betyder det att det inte finns särskilda sektorer vars intressen regeringen bör driva?

- Visst finns det sektorer som är av särskilt intresse för Sverige. Vi har tittat dels på hur stor handeln är med Storbritannien inom olika sektorer, hur stort förädlingsvärdet är och var jobben skapas och vi har listat flera sektorer som vi ser som prioriterade. Ett exempel på en viktig sektor är motorfordon, där både alla de tekniska regler som finns inom EU och som gör handeln möjlig är viktiga och skulle gå förlorade, men där också de tullar som skulle införas vi ett brexit utan avtal är höga. Om vi inte får något nytt avtal på plats, får vi räkna med att det blir tullar på 10 procent på personbilar och 22 procent på lastbilar direkt efter brexit. En sektor som är viktig för Sverige, men där tullarna inte skulle bli lika höga är papper och pappersmassa. Men även om tullarna inte är höga, skulle brexit innebära en ökad administrativ börda, som i sig innebär en kostnad.

Vilka slutsatser drar Kommerskollegium?

- Man kan sammanfatta våra slutsatser i att det blir svårt att ersätta den enkelhet som idag finns i handeln mellan Storbritannien och EU (och därmed Sverige) med något som ens närmar sig vad vi har idag. Och då handlar det som sagt inte bara om enskilda sektorer som bilar, trä och papper, utan om de mer övergripande regelverken som gör det möjligt att exempelvis flytta personer eller data och leverera tjänster till Storbritannien. Det drabbar svenska företag brett. Det ingångsvärdet vill vi skicka med till regeringen.

Vad händer nu?

- Nu har vi lämnat över en gedigen utredning till regeringen, med förslag på prioriterade frågor inför brexitförhandlingarna. Det är rätt komplex materia – det är ju som bekant första gången ett medlemsland lämnar EU. Med utredningen har vi lämnat över vår kunskap och analys, sen är det upp till regeringen att göra sina bedömningar och driva de frågor de anser av olika politiska skäl är viktiga för Sverige.

Läs rapporten:
Efter brexit – analys av svenska intressen inför kommande förhandlingar (sammanfattning)

Efter brexit – analys av svenska intressen inför kommande förhandlingar  (hela rapporten)