Australien ny part till WTO:s avtal om offentlig upphandling

Importera & exportera

Publicerad: 05 nov 2018

Australien har anslutit sig till Världshandelsorganisationens (WTO) avtal om offentlig upphandling. Avtalet ska träda i kraft senast under 2019 och ger svenska företag ökade möjligheter att delta i offentlig upphandling i Australien.

När Australien den 17 oktober blev ny part till WTO-avtalet om offentlig upphandling (Government Procurement Agreement, GPA), blev de den tjugonde parten i avtalet. Sverige är med genom EU, vars 28 medlemsländer räknas som en part. Det är den första anslutningen till avtalet på fyra år och förhandlingarna har pågått sedan september 2015. Avtalet kommer att träda ikraft senast under år 2019.

Australiens totala marknad för offentliga upphandlingar beräknas uppgå till cirka 715 miljarder kronor. Det kan jämföras med de cirka 16 biljoner kronor som WTO:s avtal om offentlig upphandling hittills beräknas omfatta, exklusive Australien. All försäljning till offentliga myndigheter som omfattas av Australiens åtagande kommer nu att vara öppna för svenska företag.

WTO:s avtal om offentlig upphandling är frivilligt för WTO-medlemmar att tillträda och det är endast bindande för de parter som deltar. Syftet med avtalet är att öppna upp offentlig upphandling för utländsk konkurrens. Vidare ska transparenta processer motverka korruption, säkerställa gränsöverskridande handel och en effektiv användning av skattemedel. Avtalet består av dels en avtalstext om vilka principer som ska styra den offentliga upphandlingen, dels ett så kallat marknadstillträdesannex som reglerar vilka delar av den offentliga upphandlingen, till exempel vilka myndigheter, sektorer samt varor och tjänster som ska omfattas av dessa principer.

Ytterligare nio länder förhandlar för närvarande om att ansluta sig till avtalet, bland annat Kina, Ryssland och Storbritannien.

Mer information
Sveriges varuhandel med Australien (statistik)